Tại sao cảnh sát ở các nước như Trung Quốc hay Đài Loan lại tin thờ ngài Quan Thánh Đế Quân

Vì Quan Công có Trung Nghĩa, Can Đảm, Cương Trực

Khi xưa, Quan Công trong một trận chiến đã rơi vào tay Tào Tháo, ngài chấp nhận đầu hàng Tào Tháo để phe Tào tha cho Lưu Bị được sống.

Khi ở doanh trại của phe Tào, Quan Công được trọng đãi cực kỳ hậu hĩnh. Như trong truyện xưa có kể, cứ 3 ngày một tiệc nhỏ, cứ 7 ngày là sẽ có một tiệc lớn. Ngoài ra, Quan Công còn được Tào Tháo trọng thưởng nhiều vàng bạc châu báu, ngọc quý , lụa là từ từ khắp chốn nhân gian. Nhưng, ngài Quan Công vẫn không mảy may động lòng và luôn ngóng tin về Lưu Bị nơi sa trường.

Sau khi biết được tin Lưu Bị nơi sa trường, Quan Công liền hướng tâm đi tìm Lưu Bị sau khi cáo từ Tào Tháo. Sau đó, như trong lịch sử ai cũng biết là ngài vượt 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo để trở về với Lưu Bị. Điều đó chứng tỏ Quan Công một lòng trung hiếu với vua tôi của mình, đó là Lưu Bị, mà không thay lòng đổi dạ bởi tiền bạc, lụa là, châu báu.

Ngày nay, chính vì tính Trung Nghĩa, Can Đảm, Cương Trực ấy mà cảnh sát đã mang lòng thờ ông để phục vụ công việc bảo vệ trị an dân chúng, mang lại sự an lành cho mọi người.

Tượng Quan Công được cảnh sát thờ là mặc áo choàng màu xanh lá cây, đại diện cho sự ổn định, ít thế sự tượng trưng cho những gì ổn định và an toàn cho dân chúng xung quanh.

Các lý do khác mà cảnh sát thờ ngài Quan Công

Ngài Quan Công khi xưa là một đại tướng, chỉ huy quân đội tác chiến ngoài trận tuyến và trị an trong thành phố. Khi xưa, không có khái niệm về cảnh sát trị an mà chỉ có quân đội làm chức vụ như vậy. Chính vì vậy, thờ ngài Quan Công cũng là giống như thờ tổ của ngành, mong muốn rằng mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa và liêm chính.

Thêm nữa, Quan Công nổi tiếng là một vị đại tướng văn võ song toàn, sức mạnh vượt trội và uy dũng trên chiến trường. Chính vì vậy, đã là cảnh sát thì ai cũng mong muốn có được những tố chất mạnh mẽ ấy như ngài Quan Công khi xung trận vậy.

Cuối cùng, ngoài yếu tố thờ ngài Quan Công vì ngưỡng mộ các tố chất uy lực trên thì về mặt tâm linh, ngài Quan Công đã từng hiển linh giải quyết các vụ án động trời, lấy lại công lý cho người đời. Rất nhiều trường hợp được ngài Quan Công hiển linh báo điềm hoặc chỉ chỗ kẻ thủ ác để cảnh sát có thể bắt được. Nên khi có công dân trình báo về một vụ án và nói rằng là do Quan Công đã chỉ điểm thì cảnh sát phải một mực làm theo không dám trái lời ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *